Istotą każdego narzędzia dydaktycznego, każdej pomocy dydaktycznej, a więc i podręcznika szkolnego, jest to, że zawiera on informację zwaną wiadomością, bez której obecności działanie to nie istnieje. Tym samym podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) zawierają informacje. Przekaz musi być umieszczony na widzialnej powierzchni, na nośniku.

Powszechność papierowych podręczników szkolnych

Papierowe strony są jednym z takich “nośników” treści tradycyjnej książki. I to jest zresztą wielka przewaga tradycyjnej papierowej książki nad np. programem komputerowym, który wymaga zarówno komputera, jak i monitora. Do “odtworzenia” treści książki papierowej nie potrzeba nic więcej niż sama książka (wystarczy odrobina światła, znajomość języka, w którym książka została napisana, a czasem nawet okulary).

Jaką rolę odgrywają podręczniki w edukacji?

Techniczne pomoce dydaktyczne, czyli podręczniki szkolne, wydawane w wersji papierowej, wzbogacone o wersję elektroniczną albo tylko w wersji elektronicznej, spełniają obecnie w edukacji trzy podstawowe funkcje:

  • poznawczo-edukacyjną,
  • emocjonalno-motywacyjną,
  • działaniowo-interaktywną.

Funkcje poznawcze i edukacyjne

Techniczne media edukacyjne są źródłem informacji, przekazywanej w formie obrazów, dźwięków, słów i działań w sytuacji, kiedy bezpośredni kontakt człowieka z daną rzeczywistością jest ograniczony. Z pewnością poszerzają one pole poznawcze uczących się, dając im do dyspozycji niemal całą rzeczywistość, a przy tym rozwijają ich procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze.

Funkcja emocjonalna i motywacyjna

Podręczniki szkolne działają poprzez swoją dramaturgię, wywołując emocje oraz przeżycia emocjonalne i ekspresyjne. W ten sposób wzbudzają zaangażowanie, zainteresowanie i angażują się w materiał nauczania, wpływając tym samym na procesy motywacyjne i zwiększając efektywność uczenia się. Emocje wzbudzane przez podręczniki mają dodatkowy wpływ na kształtowanie się postaw, przekonań i systemów wartości w procesie edukacji – socjalizacji człowieka.

Funkcja działaniowo-interaktywna

Podręczniki szkolne, oprócz tego, że są bogatym źródłem informacji i oddziałują na wszystkie sfery osobowości człowieka, umożliwiają aktywność fizyczną i komunikację interpersonalną, wymianę informacji i dialog. Ze względu na swoją interaktywność multimedia stają się alternatywnym nauczycielem, gdyż mogą organizować wszystkie niezbędne ogniwa procesu dydaktycznego, od postawienia zadania poznawczego do sprawdzenia osiągnięć ucznia.